Sunday, December 18, 2011

Street play"Corruption" directed by Arvind Gaur at Najafgarh on 18th Dec

Street play "Corruption"
directed by Arvind Gaur will be performed at different venues of Najafgarh
by Asmita theatre Group
Performing Actors: Shilpi Marwaha (Incharge),Shiv Chauhan,
Malay Garg,Palak Bhutani ,Viren Basoya,Gaurav Mishra, Rahul Khanna,Suraj Singh,Himansu Maggo,Ishwak Singh,Pankaj Datta,Kakoli Gaur, Saveree Gaur,Manu Chaudhary,Vartika Tiwari,Sachin Sexena,Kumar Vaibhav,Amit Dahiya,Pradeep Awasthi, Bhavdeep Singh,Manoj Yadav,Mayank Pandey,Anamika Singh, Smita Lal,Rahul Srivastava,Rohit Vaid,Vineet Kumar,Vivek Sharma,Ashish Sejwal,Tarun Kumar,Narendra Thakur ,Kunal Sharma, Tushar,Prabhakar, Neetu,Rinki Negi,Kajal Badana,Devesh,Illa Joshi,Rahul Malhotra ,Naman,Hargun,Neetu Sharma,Pooja Tyagi,Praveen Kr.,Ratan,Vikas Sharma, Geet, Mohit, Sarthak.

For Details please Contact- 09540656537 (Shilpi Marwaha), 09810919151(Himanshu Maggo), 09711188856(Rahul Khanna)
Email id: asmitatheatre@gmail.com

No comments: