Saturday, November 21, 2009

The Heritage School Art Fest 2009


Ashok Lal's -
Ek Mamooli Aadmi
Directed by Arvind Gaur
on 11th November at 6.3-pm
The Heritage School ,Sector 62
The Heritage School Art Fest 2009

Actors-Viren Basoya (Ishwar Chand Awasthi, the protagonist), Shilpi Marwaha, Bajrang Bali Singh, Raj Sharma, Malya Garg,Pankaj Raj Yadav,Saurab Pal,Dinesh Dhawan,Wreicha Sharma,Rachitta Juneja ,Teisual Gaur,Manvir Sansaanwal, Md Waseem,Parvesh Dhawan,Priyank Dwivedi,Akash Dabas,Alok,Shashank,Arvind Kesari,Tosham Acharya, Shalini Rai,Disha Arora,Kakoli Gaur, Saveree Gaur , Shagun,Puneet,Himansu Maggu, Chatanya Vasist ,Irfan Khan,Shiv Chauhan,Shalini Rai,Puneet Grover,Narendra,Devesh,Palak ,Priyank Mahajan,Suraj Singh,Rahul Khanna ,Pankaj,Tanmay Prasad....
Details pls call- 9911013630 ,9540656537,9899650509asmitatheatre@gmail.com http://sites.google.com/site/asmitatheatre/Home

No comments: