Friday, October 21, 2011

Bhrastachar- street play on Corruption in Delhi and NCR,1st Aug to 28th August 2011

Street play "Bhrashtachar" directed by Arvind Gaur.
Street play on Corruption in Delhi and NCR,
1st Aug to 28th August 2011
Performed by Asmita Theatre Group Actors.
Actors:Shilpi Marwaha (street team Incharge),Shiv Chauhan,Saurabh Pal,Malay Garg,Palak Bhutani ,Gaurav Mishra, Rahul Khanna,Suraj Singh,Himansu Maggo,Ishwak Singh,Pankaj Datta,Kakoli Gaur,Saveree Gaur,Manu Chaudhary,Vartika Tiwari,Anish Kumar,Sachin Sexena,Kumar Vaibhav,Amit Dahiya,Pradeep Awasthi,Bhavdeep Singh,Manoj Yadav,Mayank Pandey,Anamika Singh, Smita Lal, Rahul Srivastava,Rohit Vaid,Vineet Kumar,Shivani Sinha, Vivak Sharma,Harsh,Ashish Sejwal,Tarun Kumar,Narendra Thakur,Kunal,Tushar,prabhakar,Rinky Negi,Richa, Dhiraj Rathore

No comments: