Thursday, August 14, 2014

Must watch plays-Swadesh Deepak's 'Court-Martial', Rajesh Kumar's 'Ambedkar Aur Gandhi' and Bertolt Brecht's adaptation 'Ramkali'
Must watch plays- 
15th August,7pm- Swadesh Deepak's Court-Martial,
16th August,7pm- Rajesh Kumar 's play Ambedkar aur Gandhi ,
17th August,7pm- Bertolt Brecht's play in hindi-'Ramkali', 
adaptation by Amitabh Srivastava ,Lyrics By Piyush Mishra, Music by Dr Sangeeta Gaur .
venue-Sri Ram Centre,Mandi House, 
Tickets available at Venue & online- bookmyshow.com, 
Actors- Bajrang Bali Singh , Shilpi Marwaha ,Ishwak SinghRahul Khanna , Gaurav Mishra , Palak Bhutani , Suraj Singh , Himanshu Maggo , Mannu Choudhary ,Panakj Datta, Kunal SharmaSaveree Gaur , Abhishek Pandey , Kakoli Gaur , Prashant Pundir , Shiv KanungoNisha Jindal , Ashish Sejwal , Prabhakar Pandey ,Priyanshi Bahadur, Sachin Saxena, Saurabh Aggarwal,Hardik Hardik Khatri , Latinn Ghai ,Yadram ,Tushar Kaushik,Krishna Passi,,..Theatre for Change, Theatre for Society, Asmita Theatre Group

1 comment:

Ashlin said...

What are the cost for the passes