Saturday, May 1, 2010

Street Play "Garbage" on 14 th & 15 th April directed by Arvind Gaur

Street Play "Garbage "
by Asmita Theatre Group
on 14th and 15 th April
14th April at Bhajanpura ,Gawdi Village Near Gonda at 5:30pm
15th April at Lucknow Lancer Road Near DU Marg at 5:30 pm
Patrachar Basti Near Dilli Vishwavidyalay at7:00 pm

Actors-Shiv Chauhan, Disha Arora,Saurab Pal,Rahul Khanna, Himansu Maggu,Palak Bhutani,,Pankaj Raj Yadav,Anish Kumar,Devesh Nigam,Ketan Kalra,Narendra Thakur,Suraj Singh,Himansu Katara,Manu Chaudhary,Arvind Keshari,Pankaj Shandilya,Dipesh Mohlay,Rahul Rai,Manoj Yadav,Sachin Saxena,Nitish,Gaurav Mishra,Tarun,Pankaj Datta,Abhay,Tarun,Ankit Jain,Pooja Pradaan, Shilpi Marwaha,Shiv Kanoongo

No comments: