Sunday, March 13, 2011

"DASTAK" street play About The Violence Against Women At Public Places

Street play" Dastak" talks about the violence against women at public places, directed by Arvind Gaur on 14th march at Hans Raj Collage at 12.30pm and 2pm at DU metro station at 2 pm

Actors- Shilpi Marwaha, Saurabh Pal, Shiv Chauhan,Gaurav Mishra, Rahul Khanna, Himanshu Maggu, Vallari Srivastava, Palak Bhutani, Aparna Singh, Vartika Tiwari, Anish Kumar Mahto, Anamika Singh, Shivani Sinha, Payel Tarafdar, Narendra Thakur, Ishwak Singh, Suraj Singh, Himanshu Katara, Manu Chaudhary, Pankaj Shandilya, Anamika Singh, Aj Parikh, Manoj Yadav, Sachin Saxena, Pradeep Awasthi, Tarun kumar, Punkaj Datta, Amit Dhaiya, Kumar Vaibhav, Renu Kashyap, Abhishek Pandey, Rahul Sharma, Rohit Vaid, Priyanshu, Jitentra Badana, Sidharth Tripathi, Harsh Arora, Aditya, Vivek Sharma, Vineet & others...

Contact: AG -09899650509, Shilpi Marwaha- 9540656537, Shiv Chauhan-9958793683, Suraj Singh-9999692525, Viren Basoya- 9911013630, Rahul Khanna-9711188856,
asmitatheatre@gmail.com

1 comment:

The_Rahman said...

were can i get the video of your play against "women harrasment"?