Sunday, March 13, 2011

Kabira Khada Bazar Me on 22nd feb at Daulat Ram Collage Directed by Arvind Gaur
Bhishma Sahani's play
Kabira khada baazar me
on 22nd feb 2011,at 11:00 am,
Daulat Ram collage,Delhi University,
Directed by Arvind Gaur,
Assistant director- Shilpi Marwaha.
performed by Daulat Ram College Dramatics Society

Actors-
Noora -Shubhangi,Neema Sugandh,Kabir -Vartika,Kautwal- Bhoomika,5.Kayasth ,6.Mahant- Unnati,7.Maulwi -Akanksha,8.Andha- Madhu- Bikhari,9.Redas -Farah,10.Sena- Gautam,11.Peepa- 14,Bashee- Anukshi,Andhe- Sunita,Bikhari ki Maa-,14.Loi -Apeksha,15.loddi- Pramita,Apart from these, Sadhu(Aadha), Julaahe(Dooja), Nagrik(Pinki, Ekta, Aasha), Musahib(Varsha), Sipahi(Pramita, Varsha) etc.

Photos by S.Nischol (09873.422.164).
AG -09899650509,Shilpi Marwaha- 9540656537,Shiv Chauhan-9958793683

No comments: