Friday, April 29, 2011

Ambedkar aur Gandhi on 11th April at JNU presented by UDSF

UNITED DALIT STUDENTS FORUM (UDSF) Presents Rajesh Kumar's "Ambedkar AUR Gandhi" directed by Arvind Gaur on 11th April at 9.30pm at KC OAT near Ganga Dhabha,JNU.ACTORS- Viren Basoya,Shilpi Marwaha,Shiv Chauhan,Saurabh Pal,Malay Garg,Himanshu Maggu,Gaurav Mishra, Disha Arora,Pankaj Datta, Suraj Singh,Rahul Khanna,Kakoli Gaur,Saveree Gaur,Himanshu Katara,Palak Bhutani,Anish Kumar,Narender Thakur,Manu Chowdhay,Manoj Yadav,Sachin,Saxena,Pankaj Shandilya,kumar vaibhav,shivani sinha,manoj yadav, rohit vaid,vartika tivari, pradeep awasthi, aj parikh, ishwak singh, Anamika singh,Swati Lal, abhishek pandey and others

Credits-
Poems- Avataar Singh Paash (पाश ),Shankar Shailendra ,Bhupen Hazarika,Bob Dylan ,
Music by Dr.Sangeeta Gaur
musicians - Sandy , Anil Mishra & Mohit Sharma
Group Incharge ; Viren Basoya
Production : Saurabh, Shiv,Rahul,Gaurav & himanshu
Photos- Monica Dawar,Abhinay sharma, S.Nishol,Manoj Roy
special thanks to Subbu
___________________________________

for details pls call : AG -09899650509,Shilpi Marwaha- 9540656537,Shiv Chauhan-9958793683,Suraj Singh-9999692525,Viren Basoya- 9911013630,Rahul Khanna-9711188856
asmitatheatre@gmail.com
http://sites.google.com/site/asmitatheatre/Home

No comments: