Friday, April 29, 2011

Shaheedi Divas-23rd March,Street Play on "Corruption"

Street play "Corruption" on 81st martyrdom day of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev.23rd March- Shaheedi Divas of the Real Heroes of Our Nation.. They were hanged in Lahore on this date.Play directed by Arvind Gaur.

Performing Actors- Shilpi Marwaha, Saurabh Pal, Shiv Chauhan,Gaurav Mishra, Rahul Khanna, Himanshu Maggu, Palak Bhutani, Aparna Singh, Vartika Tiwari, Anish Kumar Mahto, Anamika Singh, Shivani Sinha, Payal Tarafdar, Nar...endra Thakur, Ishwak Singh, Suraj Singh, Himanshu Katara, Manu Chaudhary, Pankaj Shandilya, Anamika Singh, Aj Parikh, Manoj Yadav, Sachin Saxena, Pradeep Awasthi, Tarun kumar, Punkaj Datta, Amit Dhaiya, Kumar Vaibhav, Renu Kashyap, Abhishek Pandey, Rahul Sharma, Rohit Vaid, Priyanshu, Jitendra Badana, Siddharth Tripathi, Harsh Arora, Aditya, Vivek Sharma, Vineet and other.


Contact: AG -09899650509,Shilpi Marwaha- 9540656537,Shiv Chauhan- 9958793683, Suraj Singh-9999692525, Viren Basoya- 9911013630, Rahul Khanna-9711188856,
asmitatheatre@gmail.com

No comments: