Friday, April 29, 2011

Rajesh Kr 's Ambedkar aur Gandhi on 14th April at Lucknow

Asmita theatre & Alag Duniya Presents Rajesh Kumar's "Ambedkar AUR Gandhi" Directed by Arvind Gaur on 14th April at 6.30pm at BNA Auditorium, Lucknow. ACTORS- Viren Basoya,Shilpi Marwaha,Shiv Chauhan, Saurabh Pal, Malay Garg, Himanshu Maggu, Gaurav Mishra, Disha Arora, Pankaj Datta, Suraj Singh, Rahul Khanna, Kakoli Gaur, Saveree Gaur, Himanshu Katara, Palak Bhutani, Anish Kumar, Narender Thakur, Manu Chowdhay, Manoj Yadav, Sa...chin Saxena, Pankaj Shandilya, Kumar Vaibhav, Shivani Sinha, Rohit Vaid, Vartika Tiwari, Pradeep Awasthi, Aj Parikh, Ishwak Singh, Anamika Singh, Smita Lal, Abhishek Pandey, Amit Dhaiya, Jitender Badana, Manish, Harsh Arora, Manju, Priyanshu, Vineet, Tarun Kumar, Rahul Sharma and others...

Credits-
Poems- Avataar Singh Paash (पाश ),Shankar Shailendra ,Bhupen Hazarika,Bob Dylan ,
Music by Dr.Sangeeta Gaur
musicians - Sandy , Anil Mishra & Mohit Sharma
Group Incharge ; Viren Basoya
Production : Saurabh, Shiv,Rahul,Gaurav & himanshu
Photos- Monica Dawar,Abhinay sharma, S

No comments: