Friday, April 29, 2011

Street Play "Bhrashtachar"on 28th April @Janak puri & ITO at Andhra School

Street play "Bhrashtachar" on 28th April 9am at Andra Education ntr Senior Sec. School near C2b Junction Janak Puri, & 2nd Show 11 am at Andra School ITO.The Play Directed by Arvind Gaur.Performed by Asmita Theatre Group Actors.
Actors-Shilpi Marwaha, Shiv Chauhan, Imran Zahid, Gaurav Mishra, Rahul Khanna, Himanshu Maggu, Palak Bhutani, Vartika Tiwari, Ishwak Singh, Suraj Singh, Himanshu Katara, Anish Kumar Mahto, Narendra Thakur..., Pankaj Shandilya, Aj Parikh, Manoj Yadav, Sachin Saxena, Pradeep Awasthi, Tarun kumar, Punkaj Datta, Amit Dhaiya, Renu Kashyap, Abhishek Pandey, Manu Chaudhary, Smita Lal, Aparna Singh, Rohit Vaid, Shivani Sinha, Anamika Singh, Rahul Sharma, Manju Shah, Priyanshu, Jitendra Badana, Amrita Chakraborty, Manish, Prasant, Ankit, Prateek Sharma, Siddharth Tripathi, Harsh Arora, Aditya, Vivek Sharma, Vineet, Praveen Kumar, Rajpal Yadav, Payal Tarafdar & Others...

__________________________
Contact: AG -09899650509,Shilpi Marwaha- 9540656537,Shiv Chauhan- 9958793683, Suraj Singh-9999692525, Viren Basoya- 9911013630, Rahul Khanna-9711188856
asmitatheatre@gmail.com

No comments: