Wednesday, January 20, 2010

Rajesh Kumar's Ambedkar Aur Gandhi by Arvind Gaur on 6th Feb at SRC


Rajesh Kumar's "Ambedkar AUR Gandhi"
directed by Arvind Gaur
6th February, 2010 at Sri Ram Centre, New Delhi.
Actors-Dr. B.R Ambedkar - Bajrang Bali Singh,M.Gandhi - Viren Basoya,Rama Bai- Shilpi Marwaha,Gayakwad -Raj Sharma,Devrao Nayak -Saurabh Pal,Kedarkar- Malay Garg/Tosam,Devdas Gandhi -Pankaj Raj Yadav,Sarder Patel -Shiv Chauhan,Madan Mohan Malviya -Dinesh Dhawan,Mahadev Bhai -Parvesh Dhawan,Sarojini Naidu -Vrinda Vedi,Annie Baesant -Rachitta Juneja,Mahar : Saveree Gaur, Kakoli Gaur,Brahmin: Disha arora,Temple Priest: Parvesh DhawanChorus - Wreicha Sharma,Manvir Sansaanwal, Asish,MdWaseem,Parvesh Dhawan,Priyank Dwivedi,Shashank, Arvind Kesari,Tosham Acharya,Aman, Shalini Rai,Disha Arora,Kakoli Gaur, Saveree Gaur ,Vaibhav, Ashok Yadav ,Shagun,Puneet,Himanshu Maggu ,Irfan Khan ,Deepak Batra ,Rahul Khanna,Shiv Chauhan,Shalini Rai,Puneet Grover,Narendra,Devesh,Palak ,Priyank Mahajan,Suraj Singh,Sheena Chauhan ,Rahul Khanna ,Pankaj,Tanmay Prasad, Pooja Pradaan, Vallari Srivastva,Pankaj Dutta,Suraj, Aneesh ....
Credits-Music by Dr.Sangeeta Gaur With musicians - Sandy , Anil Mishra & Mohit Sharma
Group incharge -Viren Basoya
Production- Tanmay Prasad, Raj Sharma and Pankaj Raj Yadav

Ambedkar Aur Gandhi at Atelier Eureka Festival Directed by Arvind Gaur

Asmita Presents "Ambedkar AUR Gandhi"
At Atelier Eureka Festival
directed by Arvind Gaur
Written By Rajesh kumar
on 31st jan at CP Auditorium, Connaught Place, New delhi

UNSUNI at LTG directed by Arvind Gaur script By Mallika Sarabhai

UNSUNI ,play Based on Harsh Mander’s book “Unheard Voices”
Script by Mallika Sarabhai
Directed by Arvind Gaur
on 30 Jan 7.30pm at LTG Auditorium,Mandi House.
Presented by Asmita theatre as a part of Natasamarat Theatre Festival

UNSUNI at Bhavani Mandi School directed by Arvind Gaur

UNSUNI -
play Based on Harsh Mander’s book“Unheard Voices”
Script by Mallika Sarabhai
Directed by Arvind Gaur
27 th Jan 6pm at Bhavani Mandi School

Street play on Road rage directed by Arvind Gaur

Street play shows -
5th Jan to 11 th Jan 2010
daily 5 to 6 shows at Auto Expo
Front lawns Maruti Suzuki Pavallion, Pragati Maidan,Delhi
Actors-Viren Basoya,Pankaj Raj Yadav,Raj Sharma,Shilpi Marwaha,Shiv Chauhan, Disha arora,Puneet,Himanshu Maggu ,Chatanya Vasist ,Irfan Khan ,Deepak Batra ,Rahul Khanna,Devesh,Palak ,Suraj Singh,Pankaj Datta,Tanmay Prasad,Suraj, Aneesh,Dinesh Dhawan,Md Waseem,Arvind Kesari,Tosham Acharya, Pooja Pradaan
show details pls contact -09911013630 (Viren Basoya ), 9540656537 (Shilpi Marwaha)