Monday, October 19, 2009

Operation Three Star & Ambedkar AUR Gandhi @ Ranga Shankara

Photo -Ambedkar aur Candhi
Dario Fo’s Comic- Satire
"Operation Three Star"
(Hindi adaptation of Accidental Death of an Anarchist )
on 13th October 2009 at 7.30 pm
at Ranga Shankara,Bangalore
Adaptation in Hindi -Amitabh Srivastava
Lyrics-Piyush Mishra
Directed by Arvind Gaur
Actors -Viren Basoya,Bajrang Bali Singh,Shilpi Marwaha ,Raj Sharma, Malay Garg, Pankaj Yadav
_________________
Ambedkar AUR Gandhi
on 14th October 2009 at 7.30 pm
at Ranga Shankara,Bangalore
Written by Rajesh Kumar
Directed by Arvind Gaur
Music by Dr.Sangeeta Gaur with musicians - Sandy , Anil Mishra & Mohit Sharma
Actors-Ambedkar -Bajrang Bali Singh ,Gandhi- Viren Basoya,Rama Bai -Shilpi Marwaha ,Malay Garg,Pankaj Raj Yadav,Raj Sharma,Vrinda Vedi,Rahul Datta,Saurab Pal,Dinesh Dhawan,Wreicha Sharma,Rachitta Juneja ,Teisual Gaurl, Trimala Adikari,Md Waseem,Parvesh Dhawan,Priyank Dwivedi,Akash Dabas,Alok,Shashank,Arvind Kesari,Tosham Acharya, Shalini Rai,Nishtha Goyal,Disha Arora,Kakoli Gaur,Saveree Gaur, Vaibhav ,Shagun,Puneet,Himansu Maggu ,Javad Malik, Chatanya Vasist ,Irfan Khan, Firoz ,Rahul Khanna
Production -Pramod Satya ,Assistance- Vikash
asmitatheatre@gmail.

No comments: