Thursday, February 11, 2010

Rajesh Kumar's Ambedkar Aur Gandhi by Arvind Gaur on 20th Feb at EUREKA

Rajesh Kumar's
"Ambedkar AUR Gandhi"
directed by Arvind Gaur
on 20th February 2010
Venue- 7, Atma Ram Mansion, Level 1, Scindia House, Religare Arts Initiative, Connaught Place.Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.
Actors-Dr. B.R. Ambedkar - Bajrang Bali Singh,M.K.Gandhi - Viren Basoya,Rama Bai- Shilpi Marwaha,Gayakwad -Raj Sharma,Devrao Nayak -Saurabh Pal,Kedarkar- Malay Garg,Devdas Gandhi -Pankaj Raj Yadav,Patel -Shiv Chauhan,Annie Besant -Pooja Pradaan,Malviya -Pankaj Datta,Mahadev Bhai -Tosham Aacharya,Sarojini Naidu -Vrinda Vedi/Disha Arora, Mahar : Saveree Gaur, Kakoli Gaur,Brahmin: Disha Arora,Temple Priest: Rahul Khanna
Chorus - Pankaj Raj Yadav,Shilpi Marwaha,Kakoli Gaur,Saveree Gaur,Himanshu Maggu,Irfan Khan,Shiv Chauhan,Vallari Shrivastva,Vrinda Vedi,Disha Arora,Wreicha Sharma,Shashank Sharma,Rahul Khanna,Devesh Nigam,Palak Bhutani,Suraj Singh,Pankaj Datta,Tanmay Prasad,Shalini Rai,Anish Kumar,Md. Waseem,Arvind Keshari,Tosham Aacharya,Pooja Pradaan,Ketan Kalra,Narender Thakur,Himanshu Katara,Dipesh Mohlay,Manu Chowdhay,Rahul Rai,Manoj Yadav,Sachin Saxena,Nitish,Abhay,Gaurav Mishra,Tarun,Ankit Jain,Pankaj Sandilya,Niraj,Ajay,Amit Kr. Mishra...

Poems- Avataar Singh,Paash(पाश ),Shankar Shailendra ,Bhupen Hazarika,Bob Dylan
Music by Dr.Sangeeta Gaur with musicians - Sandy , Anil Mishra & Mohit Sharma

No comments: