Friday, December 24, 2010

Rajesh Kumar's Ambedkar aur Gandhi at Muktibodh National Theater Festival

Rajesh Kumar's play "Ambedkar aur Gandhi"
on 14th November at 6.30pm at Rangmandir Auditorium ,Raipur
as a part of Muktibodh National Theater Festival .
Muktibodh Theater festival was started a decade ago in the honor of famous writer, poet late Mr.Gajanan Madhav Muktibodh by Indian People Theater Association (IPTA) .
for details pls call- 09899650509,Shilpi Marwaha- 9540656537 Shiv Chauhan-9958793683,Suraj Singh-9999692525,Viren Basoya- 9911013630,Rahul Khanna-9711188856

ACTORS- Dr. B.R. Ambedkar - Bajrang Bali Singh, M.K.Gandhi - Viren Basoya, Rama Bai- Shilpi Marwaha, Saurabh Pal, Malay Garg, Devdas Gandhi -Pankaj Raj Yadav, Sardar Patel -Shiv Chauhan, Sarojini Naidu -Disha Arora, Annie Besant -Smiriti Vij /Pooja Pradaan, Malviya -Pankaj Datta, Mahadev Bhai -Suraj Singh, CHORUS - Pankaj Raj Yadav,Shilpi Marwaha,Rahul Khanna,Kakoli Gaur,Saveree Gaur,Himanshu Maggu,Shiv Chauhan,Disha Arora,Devesh Nigam,Palak Bhutani,Suraj Singh,Pankaj Datta,Anish Kumar,Ketan Kalra,Narender Thakur,Himanshu Katara,Dipesh Mohlay,Manu Chowdhay,Rahul Dhir,Manoj Yadav,Sachin Saxena,Abhay Malhotra,Gaurav Mishra,Tarun,Pankaj Sandilyay,Amit Mishra,Vallari Shrivastva,Vrinda Vedi...

Credits-
Poems- Avataar Singh Paash (पाश ),Shankar Shailendra ,Bhupen Hazarika,Bob Dylan
Music by Dr.Sangeeta Gaur
with musicians - Sandy , Anil Mishra & Mohit Sharma
Group Incharge ; Viren Basoya
Production : Shiv
Asmita Theatre- Celebrating 18th year of theatre movement

asmitatheatre@gmail.com
http://sites.google.com/site/asmitatheatre/Home

Subhash Mishra
Co-ordinator,Muktibodh theater festival,Raipur

No comments: