Friday, April 29, 2011

Street play "Bhrashtachar" in diferent parts of Delhi & NCR mid March to April

Street play "Bhrashtachar" in diferent parts of Delhi & NCR mid March to April 2011.more than 150 shows including Jantar Mantar , India Gate, Colleges,Dilli Hat,Schools, Public places and Delhi Markets as a part of India Against Corruption" Campaign.The Play directed by Arvind Gaur.Performed by Asmita Theatre Group Actors..

other asmita actors-Shilpi Marwaha,Shiv Chauhan,Imran Zahid,Gaurav Mishra,Rahul Khanna,Himanshu Maggu,Palak Bhutani,Vartika Tiwari,Ishwak Singh,Suraj Singh,Himanshu Katara,Anish Kumar Mahto, Saurabh Pal,Narendra Thakur,Pankaj Shandilya,Aj Parikh,Manoj Yadav,Sachin Saxena,Pradeep Awasthi,Tarun kumar,Punkaj Datta,Amit Dhaiya,Saveree Gaur,Kumar Vaibhav,Renu Kashyap,Kakoli Gaur, Abhishek Pandey,Manu Chaudhary,Smita Lal,Aparna Singh,,Rohit Vaid,Shivani Sinha,Anamika Singh,
Actors-Tarun Kumar,Rahul Sharma,Manju Shah, Priyanshu,Jitendra Badana,Amrita Chakraborty,Manish, Prasant, Ankit,Prateek Sharma, Siddharth Tripathi, Harsh... Arora,Aditya,Vivek Sharma, Vineet,Praveen Kumar,,Rajpal Yadav,Payal Tarafdar..
__________________________
Contact: AG -09899650509,Shilpi Marwaha- 9540656537,Shiv Chauhan- 9958793683, Suraj Singh-9999692525, Viren Basoya- 9911013630, Rahul Khanna-9711188856
asmitatheatre@gmail.com
____________________________________

No comments: