Saturday, November 21, 2009

AMBEDKAR AUR GANDHI on 15th november AYTW 2009


Rajesh Kumar's
"Ambedkar AUR Gandhi"
directed by Arvind Gaur
at AYTW 2009 on 15th Nov at Ashoka Hotel, Amphi Theatre
Music by Dr.Sangeeta Gaur
With musicians - Sandy , Anil Mishra & Mohit Sharma
Actors-
Dr. B.R Ambedkar - Bajrang Bali Singh,Gandhiji -Viren Basoya,Kedarkar -Malay Garg,Gayakwad -Raj Sharma,Devrao Nayak -Saurabh Pal,Rama Bai -Shilpi Marwaha,Devdas Gandhi -Pankaj Raj Yadav,Sarder Patel -Shiv Chauhan.Madan Mohan Malviya -Dinesh Dhawan,Mahadev Bhai -Teishul Gaur,Sarojini Naidu -Vrinda Vedi,Annie Baesant -Rachitta Juneja,Dola Ho Dola song enactments- Mahar : Saveree Gaur, Kakoli Gaur,Brahmin: Disha Arora,Temple Priest: Parvesh DhawanChorus - Wreicha Sharma,Manvir Sansaanwal, Asish,MdWaseem,Parvesh Dhawan,Priyank Dwivedi,Akash Dabas,Alok,Shashank,ArvindKesari,Tosham Acharya,Aman, Shalini Rai,Shagun,Puneet,Himanshu Maggu , Chatanya Vasist ,Irfan Khan,Deepak Batra ,Rahul Khanna,Shalini Rai,Puneet Grover,Narendra,Devesh,Beena Rai ,Palak ,PriyankMahajan,Suraj Singh,Sheena Chauhan ,Rahul Khanna ,Pankaj,Tanmay Prasad, Pooja Pradhan, vallari srivastva,pankaj dutta,suraj, Aneesh ....
Group incharge -Viren Basoya
Production- Raj Sharma and Pankaj Raj Yadav

No comments: