Saturday, May 1, 2010

Rajesh Kumar's Ambedkar Aur Gandhi on 15th May at SRC Directed by Arvind Gaur


ASMITA SUMMER THEATRE FESTIVAL 2010
Asmita Theatre presents Rajesh Kumar's
"Ambedkar AUR Gandhi"
directed by Arvind Gaur
on 15th May 2010 at Sri Ram Centre,Mandi House

Actors- Dr. B.R. Ambedkar - Bajrang Bali Singh,M.K.Gandhi - Viren Basoya,Rama Bai- Shilpi Marwaha,Gayakwad -Raj Sharma,Devrao Nayak -Saurabh Pal,Kedarkar- Malay Garg,Devdas Gandhi -Pankaj Raj Yadav,Patel -Shiv Chauhan,Annie Besant -Pooja Pradaan,Malviya -Pankaj Datta,Mahadev Bhai -Surj Singh,Sarojini Naidu -Disha Arora, Mahar-Saveree Gaur, Kakoli Gaur,Brahmin: Palak Bhutani,Temple Priest: Rahul Khanna
Chorus - Pankaj Raj Yadav,Shilpi Marwaha,Kakoli Gaur,Saveree Gaur,Himanshu Maggu,Irfan Khan,Shiv Chauhan,Vallari Shrivastva,Vrinda Vedi,Disha Arora,Wreicha Sharma,Shashank Sharma,Rahul Khanna,Devesh Nigam,Palak Bhutani,Suraj Singh,Pankaj Datta,Tanmay Prasad,Shalini Rai,Anish Kumar,Md. Waseem,Arvind Keshari,Tosham Aacharya,Pooja Pradaan,Ketan Kalra,Narender Thakur,Himanshu Katara,Dipesh Mohlay,Manu Chowdhay,Rahul Rai,Manoj Yadav,Sachin Saxena,Nitish,Abhay,Gaurav Mishra,Tarun,Ankit Jain,Pankaj Sandilya,Niraj,Ajay,Amit Kr. Mishra...
Credits-
Poems- Avataar Singh Paash (पाश ),Shankar Shailendra ,Bhupen Hazarika,Bob Dylan
Music by Dr.Sangeeta Gaur with musicians - Sandy , Anil Mishra & Mohit Sharma
Group Incharge ; Viren Basoya,Production : Raj Sharma and Pankaj Raj Yadav
Asmita Theatre- Celebrating 18th year of theatre movement

Tickets at Rs.200, Rs.100 & Rs.50
For tickets & Details pls call- 9911013630 ,9540656537,9899650509
asmitatheatre@gmail.com
http://sites.google.com/site/asmitatheatre/Home

No comments: