Friday, October 21, 2011

Bhrastachar street play in Vivek Vihar on 4th Sept 2011

Bhrastachar street play
on Ganesh Utsav at Vivek Vihar.
The Play Directed by Arvind Gaur.
Performed by Asmita Theatre Group Actors.
Actors:Shilpi Marwaha,Shiv Chauhan,Saurabh Pal,Malay Garg,Palak Bhutani ,Gaurav Mishra, Rahul Khanna,Suraj Singh,Himansu Maggo,Ishwak Singh,Pankaj Datta,Kakoli Gaur, Saveree Gaur,Manu Chaudhary,Vartika Tiwari,Anish Kumar,Sachin Sexena,Kumar Vaibhav,Amit Dahiya,Pradeep Awasthi,Bhavdeep Singh,Manoj Yadav,Mayank Pandey,Anamika Singh, Smita Lal,Rahul Srivastava,Rohit Vaid,Vineet Kumar,Shivani Sinha,Vivak Sharma,Harsh,Ashish Sejwal,Tarun Kumar,Narendra Thakur,Kunal,Tushar,prabhakar
For Details: Please Contact 09540656537(shilpi Marwaha)

No comments: