Friday, October 21, 2011

Rajesh Kumar's "Ambedkar AUR Gandhi" directed by Arvind Gaur on 29th July at Sardar Patel School

Asmita theatre group Presents Rajesh Kumar's "Ambedkar AUR Gandhi" directed by Arvind Gaur on 29th July at Sardar Patel School,lodhi road
ACTORS- Bajrang Bali Singh ,Viren Basoya,Shilpi Marwaha,Shiv Chauhan,Saurabh Pal,Malay Garg,Palak Bhutani ,Gaurav Mishra, Rahul Khanna,Suraj Singh,Himansu Maggo,Ishwak Singh,Himansu Katara,Pankaj Datta,Kakoli Gaur, Saveree Gaur,Manu Chaudhary,Vartika Tiwari,Anish Kumar,Sachin Sexena,Pankaj San...dilya,Kumar Vaibhav,Amit Dahiya,Pradeep Awasthi,Bhavdeep Singh,Manoj Yadav,Mayank Pandey,Anamika Singh, Smita Lal,Rahul Srivastava,Rohit Vaid,Vineet Kumar,Shivani Sinha,Vivak Sharma,Harsh,Asish Sejwal,Tarun Kumar,Narendra Thakur

Credits-
Poems- Avataar Singh Paash (पाश ),Shankar Shailendra ,Bhupen Hazarika,Bob Dylan
Music by Dr.Sangeeta Gaur
musicians - Sandy , Anil Mishra & Mohit Sharma
Group Incharge ; Viren Basoya
Production : Saurabh, Shiv,Rahul,Gaurav & himanshu
Photos- Monica Dawar,Abhinay sharma, S.Nishol,Manoj Roi

No comments: