Friday, October 21, 2011

Street Play"Sapney" at IIT Delhi for freshers orientation by Asmita theatre on 19th-21st July

Street Play "Sapney" at IIT Delhi
on 19th to 21st July at 9am to 9.30am
daily for freshers orientation.
play directed by Arvind Gaur.
Presented by Asmita theatre team.
street play incharge- Shilpi Marwaha
ACTORS- Shilpi Marwaha,Shiv Chauhan,Saurabh Pal,Malay Garg,Palak Bhutani ,Gaurav Mishra, Rahul Khanna,Suraj Singh,Himansu Maggo,Ishwak Singh,Himansu Katara,Pankaj Datta,Kakoli Gaur, Saveree Gaur,Manu Chaudhary,Vartika Tiwari,Anish Kumar,Sachin Sexena,Pankaj Sandilya,Kumar Vaibhav,Amit Dahiya,Pradeep Awasthi,Bhavdeep Singh,Manoj Yadav,Mayank Pandey,Anamika Singh, Smita Lal,Rahul Srivastava,Rohit Vaid,Vineet Kumar,Shivani Sinha,Vivak Sharma,Harsh,Asish Sejwal,Tarun Kumar,Narendra Thakur,Tushar Vij, Rahul Malhotra,Diwansu,Hargun,Ishwak Singh,Naman,Pooja Tyagi,Renu,Rita and Asmitanew Courtmartial team

No comments: